Barnekreftforeningens familiesenter

Barnekreftforeningen har startet arbeidet med et prosjekt som i løpet de neste årene skal føre til at vi etablerer Familiesentre i nærheten av de fire regionsykehusene som i dag gir et behandlingstilbud til barn som er rammet av kreft. Disse sentrene skal være et supplement til det tilbudet som sykehusene gir.

Fra ventetid til familietid
Når et barn får kreft rammes hele familien. Hverdagen blir snudd opp ned, redde foreldre må innrette seg etter behandling og sette livene sine på vent, og søsken blir ofte satt i andre rekke. På våre familiesentre skal hele familien kunne bo og oppholde seg mens barnet får behandling. Besteforeldre kan komme på besøk. Man kan treffe andre familier i samme situasjon. Vi vil legge til rette for de gode øyeblikkene i hverdagen.

Tilbake til hverdagen
Senteret skal være et sted der alle familier kan få veiledning og støtte, både mens barnet er til behandling og etter at man har kommet hjem til hverdagen. Man skal kunne ta kontakt for gode råd og veiledning fra barnekreftkoordinator, psykolog, jurister og andre som kan gi støtte.

Se illustrert prosjektbeskrivelse av familiesenteret vi planlegger

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close